Úřední deska

2017
Výzva pro zadání veřejné zakázky ,,Oprava střechy bytového domu čp.130“

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 11. září 2017 od 10hod.pdf (1235139) vyvěšeno 24.8.2017

Stanovení miniálního počtu členů okrskové volební komise.pdf (234527) vyvěšeno 21.8.2017

Dražba 1/3 nemovitosti čp.40 18.10.2017.pdf (2137736)

Opatření obecné povahy při nedostatku vody.pdf (828781) vyvěšeno 7.8.2017

5. Usnesení ZO 28.6.2017.pdf (70307) vyvěšeno 31.6.2017
5.Zápis ZO 28.6.2017.pdf (737139) vyvěšeno 31.6.2017

Rozpočtové opatření číslo 2.pdf (273502) vyvěšeno 20.7.2017

Rozpočtové opatření číslo 3.pdf (654550) vyvěšeno 20.7.2017

Veřejná vyhláška opakované projednání návrhu ÚP.pdf (745948) vyvěšeno 10.7.2017

Zápis s jednání ZO 31.5.2017.pdf (1007178) vyvěšeno 27.6.2017

Přerušení provozu Mateřské školy 3.7do 25.8.2017.pdf (294883)

Odvolání smogové situace.pdf (213312) vyvěšeno 23.6.2017

Výběrové řízení na pronájem kult. domu Radonice.pdf (520627)
Smogová situace.pdf (315749)

Pozvánka ZO 28.6.2017 .pdf (261798) vyvěšeno 19.6.2017

Závěrečný účet obce 2016

Záv.účet 2016.pdf (633146) vyvěšeno 9.6.2017

Rozvaha.pdf (1292809) vyvěšeno 9.6.2017

Příloha.pdf (2486058) vyvěšeno 9.6.2017

Výkaz 2-12.pdf (5056089) vyvěšeno 9.6.2017

Střednědobý výhled rozp.KÚ (2594587)

Záv.účet 2016 KÚ (3376454)

Obnova katastrálního operátu Krasný Dvůr.pdf (4389142) vyvěšeno 5.6.2017

Dražba Bečov u Mostu .pdf (2263905)
Pozvánka na zasedání ZO 31.5.2017 v 18 hod.pdf (277003)
Krajský úřad zpráva o přezkoumání hospodaření svazku Podbořansko za rok 2016.pdf (1957797) vyvěšeno 1.3.2017
Veřejná vyhláška kabeláž ČEZ Chotěbudice vyvěšeno 18.5.2017

Pozvánka s programem na 5. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29. 5. 2017.pdf (141346)

Veřejná vyhláška opatření obeecné povahy ZUR UK.pdf (681145)

Záměr obce pronájem parcely369-3 .pdf (357979) vyvěšeno 9.5.2017

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 29.03.2017 vyvěšeno 7.4.2017

Zápis ze ZO 29.3.2017 vyvěšeno 7.4.2017

Veřejná vyhláška daň z nemovitosti.pdf (2364918)

Pozvánka na 4. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 24.4.2017.pdf (217644)

Konečná tabulku dlouhodobé soutěže družstev 2016/17. K největším oporám družstva Krásnodvorských patřili Miroslav Herman, Jaroslav Dubinčák a Eduard Filek.

Veřejná vyhláška zahájení územního řízení ČEZ kabelizace NN Chotěbudice vyvěšeno 3.4.2017 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu (říjen - březen).  žádost  

Záv.účet Mikroregion Radonicko.pdf (709388) vyvěšeno 30.3.2017
Přílohy záv.účtu MR Radonicko.pdf (2712879) vyvěšeno 30.3.2017

Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf (246885) vyvěšeno 22.3.2017

Rozpočet schválený 2017-rozpis.pdf (2945926) vyvěšeno 22.3.2017
Rozpočtový výhled r.2016-2020.pdf (534990).vyvěšeno 22.3.2017

Pozvánka na ZO 29.3.2017.pdf (249187) vyvěšeno 20.3.2017

Záměr obce prodej nemovitosti čp.57.pdf (309900) vyvěšeno 13.3.2017

Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 Podbořansko .pdf (292031) vyvěšeno 14.3.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 Podbořansko.pdf (303647) vyvěšeno 14.3.2017
Rozpočet 2017 svazek obcí Podbořansko.pdf (300881) vyvěšeno 14.3.2017

Opatření obecné povahy žel. přejezd Kněžice.pdf (1688149)

Zápis do 1.ročníku základního vzdělání.pdf (246545)

.
Zápis do Mateřské školy.pdf (302835)
 

Záměr obce-prodej pozemku Němčany.pdf (523308) vyvěšeno 27.2.2017


USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 22.02.2017 vyvěšeno 22.2.2017

 Zápis ZO 22.2.2017 vyvěšeno 22.2.2017

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.01.2017 vyvěšeno 1.2.2017

 Zápis ZO 25.1.2017 vyvěšeno 1.2.2017

Pozvánka ZO 22.2.2017 od 18 hod.

Nabídka pozemků k pronájmu PF.pdf (182676)

Státní pozemkový úřad oznámení o zamýšleném převodu.pdf (314791)

Posuzování vlivu na životní prostředí těžba betonitu.pdf (1238363)

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele 2016-11-23.pdf (224634)

2016.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 21.12.2016 vyvěšeno 27.12.2016

Zápis ZO 21.12.2016 vyvěšeno 27.12.2016

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.11.2016 vyvěšeno 6.12.2016

Zápis ze ZO č.9 30.11.2016 vyvěšeno 6.12.2016

Přerušení provozu Mateřské školy 23.12.2016 do 2.1.2017.pdf (268291)

Projekt Transfer

Transfer článek noviny.doc (1269248)

 

8.12.2016 budou jezdit auta s bentonitem. Sedlecký kaolin,a.s.

Pozvánka na 2. ZÚK

Rozpočet Mikroregionu Radonicko

Návrh rozpočtu obce 2017 vyvěšeno 2.12.2016

5.12.2016 budou jezdit auta s bentonitem. Sedlecký kaolin,a.s.

Základní informace k nové službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitostí na email.pdf (1513737)


Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017.pdf (201478)
 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.10.2016 vyvěšeno 3.11.2016

Zápis ze ZO č.8 26.10.2016 vyvěšeno 3.11.2016

 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 14.09.2016  vyvěšeno 20.9.2016

Zápis ze ZO č.7 14.9.2016 vyvěšeno 20.9.2016

SVAZEK OBCí PODBOŘANSKO NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2019 vyvěšeno 15.11.2016

Nabídka nemovitosti vyvěšeno 9.11.2016

Nabídka č.1 (434974)
Nabídka č.2 (520028)
Nabídka č.3 (524021)

Pozemkový úřad nabídka pozemků k pronájmu.pdf (627464)

Přerušení provozu Mateřské školy 18.11.2016.pdf (507744)

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy 20.11.2016 - 21.11.2016.pdf (253923)

Poptávkového řízení: Novostavba vjezdu a oprava parkoviště v obci Krásný Dvůr. vyvěšeno 18.10.2016

Poptávkové řízení.docx (14776)

Oprava parkovišt�� Krásný Dvůr.xls (86016)
parkoviště řezy.pdf (188004)
parkoviště situace.pdf (220036)
technická zpráva parkoviště.pdf (433654)
technická zpráva vjezd.pdf (439453)
vjezd řezy.pdf (201171)
vjezd situace.pdf (231996)
vjezd v obci Krasny Dvur.xls (70656)
 

Opis výsledku hlasování v okrsku

Uzavírka silnice II/224 Podbořany ulice Kadaňská

Veřejná vyhláška územní plán Podbořany datum vyvěšení 4.10.2016 sejmutí 7.11.2016

Vyhláška Krajský úřad Ústeckého kraje oznámení o záhájení o aktualizaci ZÚR ÚK.pdf (925160)

Čas konání Krajských voleb

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 7.-8.10.2016
 

Dražba Vysoké Třebušice čp.5 4.10.2016

Stanovení minimálního počtů  členů OVK

Oznámení o zahájení o změně územního plánu

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 28.6.2016 vyvěšeno 3.7.2016

Zápis usnesení ZO 28.6.2016vyvěšeno 3.7.2016

Návrh SDO pro EVL Doupovské hory

Záhájena obnova katastrálního operátoru pozemkových úprav Krásný Dvůr Chmelišná vyvěšeno 28.7.2016

MAMMapa KoPÚ

Dražba Brody čp.33 11.8.2016 vyvěšeno 20.6.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSNÝ DVŮR 2015 vyvěšeno14.6.2016
Záv.účet2015.pdf (536459)
Výkaz2-12 k 31.12.15.pdf (4803946)
Výsledovka 2015.pdf (769287)
Příloha 2015.pdf (2367077)
Rozvaha k 31.12.15.pdf (1265615)
Zpráva o přezkoumání 2015.pdf (3027628)

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.5.2016    Zápis ZO vyvěšeno 14.6.2016   

Návrh ÚP Nepomyšl vyvěšeno 11.6.2016

Pozvánka Zastupitelstva obce Krásný Dvůr 28.6.2016 od 18 hod. vyvěšeno: 11.6.2016

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.4.2016  Zápis ZO vyvěšeno 18.5.2016

Záměr zpacování lesních hospodářských osnov.pdf (662060)

Pozvánka Zastupitelstva obce Krásný Dvůr 25.5.2016 od 18 hod. vyvěšeno: 16.5.2016

Závěrečný účet 2015 svazku obcí Podbořansko

Vyhláška Daň z nemovitosti 2016 vyvěšeno 29.4.2016

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.3.2016  Zápis ZO vyvěšeno 12.4.2016

Oslovení firem pro zpracování projektové dokumentace 6.4.2016 vyvěšeno:29.3.2016

Jízdní řád Doupovské dráhy platný od 25.3.2016 do 30.10.2016

 

Pozvánka Zastupitelstva obce Krásný Dvůr 30.3.2016 od 18 hod. vyvěšeno: 21.3.2016

 

Záměr obce pronajmout pozemek ve Zlovědicích nabídky do 23.3.2016 vyvěšeno 7.3.2016 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 24.2.2016   Zápis ZO  vyvěšeno 8.3.2016

Záhájení územního řízení kabelizace kNN vNN Krásný Dvůr

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.1.2016  Zápis ZO vyvěšeno 23.2.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1-2016.pdf (1,1 MB) vyvěšeno 22.2.2016

Pozvánka Zastupitelstva obce Krásný Dvůr 24.2.2016 od 18 hod. vyvěšeno: 15.2.2016

Záměr obce prodat dům Chrášťany čp.4 nabídky do 15.2.2016 vyvěšeno 28.1.2016

 Pozvánka na seminář dotačního programu pro začínající podnikatele 2016 17.2.2016 uveřejněno 4.2.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD pozemkové úpravy Nepomyšl Chmelišná uveřejněno 4.2.2016

Přerušení provozu Mateřské školy od 29.2.2016 do 6.3.2016 uveřejněno 25.1.2016

Pozvánka Zastupitelstva obce Krásný Dvůr 27.1.2016 od 18 hod. vyvěšeno: 11.1.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  POZEMKOVÉ ÚPRAVY KAŠTICE, NEPROBYLICE

VYHLÁŠKA ÚSTECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VYVĚŠENO 5.1.2016

Dotačni program pro začínající podnikatele

Přerušení dodávky energie Němčany 6.2.2016 ČEZ

ORIENTAČNÍ MAPA NĚMČANY PŘERUŠENÍ DODÁVKY ČEZ


Výdej povolenek ČRS 2016.pdf (883017)

2015

Záměr obce poskytnoutí dotace pro sportovní činnost oddíl fotbalu vyvěšeno 25.11.2015

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 21.12.2015   Zápis ZO vyvěšeno 22.12.2015

Záměr obce pronajmout pozemek 9/1 nabídky od 7.1.2015 vyvěšeno:22.12.2015 a sejmuto 07.01.2016.

Příkaz o inventarizaci majetku obce 

Obecně závazná vyhláška č.2 2015 o místním poplatku za komunální odpad vyvěšeno:22.12.2015

Přerušení provozu Základní školy a Mateřské školy od 23.12.2015 do 3.1.2016

Pozvánka Zastupitelstva obce 21.12.2015 od 18 hod. vyvěšeno: 7.12.2015

Cetin upozornění na podzemní a nadzemní vedení vyvěšeno 7.12.2015

Návrh rozpočtu 2016 MRR (Mikroregion Radonicko) vyvěšeno:1.12.2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2016

Rozpočet obce na rok 2016

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.10.2015 zápis

Platnost průkazu OZP do 31.12.2015

Přerušení provozu v mateřské škole 29.10 - 30.10.2015

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.9.2015 zápis 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 27.10.2015 od 18 hod.

Informace k ustanovení zákona 250-2000.pdf (1509049)
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.pdf (406793)
Směrnice k zadávání zakázek.pdf (877609)
Pronájem pozemku369-3.pdf (354960)
Vyhláška povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů

ČEZ distribuce ostranění stromoví do 15.11.2015

Krajský úřad odvolává nebezpečí vzniků požárů

POZEMKOVÝ ÚŘAD POZEMKOVÉ ÚPRAVY CHMELIŠNÁ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY DO 31.10.2015

Veřejná vyhláška  návrh pro zlepšení ovzduší Severozápad

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 24.6.2015 zápis

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2014

Závěrečný účet obce 2014

zav.ucet1.pdf (4938882)
zav.uct2.pdf (1252828)
zav.uct3.pdf (767463)
zav.uct4.pdf (2521074)
zav.uct5.pdf (1976766)
zav.uct6.pdf (291689)
zav.uct7.pdf (726648)
zav.uct8.pdf (1387822)

Vyhláška číslo 1/2015 komunální odpad

 Informace o opravě tiskové chyby v obecně závazné vyhlášce 1/2015

Závěrečný účet Mikroregionu Radonicko za rok 2014 Audit

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 29.4.2015 zápis

Stanovení ceny vodného a stočného

Stanovisko vlivu těžby betonitu Velká Ves

Daň z nemovitosti 2015

Vyhláška o komunálním odpadu č.1/2015

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.3.2015 zápis

Stížnost na Sedlecký kaolin

Vyhláška zpravy o uplatňování-UP-Podbořany

Výsledek referenda težba betonitu

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 28.1.2015

MŽP- Veliká Ves Betonit

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSVA 2015-2018

 

2014

Veřejnoprávní slouva mezi obci Krásný Dvůr a městem Podpořany o výkonu přenesené působnosti

Zahájení zjišťovacího řízení  NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 18.12.2014

TERMÍN REALIZACE ZATEPLENÍ A VÝMĚNY OKEN OÚ ZAHÁJENO 1.9.2014 UKONČENÍ 15.12.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.11.2014

Návrh rozpočtu 2015

Pozemkový úřad zamýšlený převod

Návrh rozpočtového výhledu svazek obci Podbořansko

Dražba domu Chotěbudice čp. 25 1/4 podilu a pozemku 17.12.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 5.11.2014 USTANOVUJÍCÍ VEDENÍ OBCE zápis

Výsledek výběrového řízení zametací stroj, výměna oken OÚ

Zadávací řízení zateplení a věněna oken OÚ

Výzva k podání nabídek zametací stroj

Kupní smlouva zametací stroj

Zadávací dokumentace zametací stroj

 

Zamýšlený převod pozemků Státní pozemkový úřad

Zamýšlený převod pozemků Státní pozemkový úřad

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.8.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.7.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.6.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 28.5.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 23.4.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.3.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.2.2014

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 29.1.2014
 

Veřejná vyhláška o návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období 

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 doplnění

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.3.2014 od 18 hod.

Záměr obce pronajmout 2 stánky na koupališti
 

Závěrečný účet Mikroregionu Radonicko 2013

Kontrola hospodaření Mikroregionu Radonicko 2013

 

 

2013

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 18.12.2013

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.11.2013

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.12.2013

Rozpočet obce na rok 2014 financování

Rozpočet obce na rok 2014 přijmy

Rozpočet obce na rok 2014 výdaje

Návrh rozpočtu mikroregionu Radonicko  2

Návrh rozpočtu mikroregionu Radonicko 1 

 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.10.2013 

Jmenování zapisovatele OVK.docx (102,1 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb.doc (501 kB)
Oznámení o počtu a místě vol.okrsku.doc (24 kB)
Stanovení minimálního počtu OVK.doc (499,5 kB)


Záměr obce pronajmout pozemek 820

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.9.2013

Pozemkový úřad pozvanka pozemkové úpravy v katasru Nepomyšl

Písemnost Bernd Michael Kraus
Písemnost Burkhard Amenda

Písemnost Andreas Hilliger

 

 Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen „zákon“) za rok 2012 starosta, místostarosta  . Heslo pro otevření je na vyžádání,  email krasnydvur@iol.cz nebo telefonicky 415210020 

   USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 31.7.2013  

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.6.2013

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 29.5.2013

 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 

POZEMKOVÝ ÚŘAD OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 24.4.2013 

Závěrečný účet obce Krásný Dvůr rok 2012

Daň z nemovitosti Finanční úřad provozní doba od 26.4.2013 do 27.5.2013

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.3.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O PROJEDNÁNÍ NAVRHU NA ÚZEMNÍ PLAN OBCE

NÁVRH NA ZADÁNÍ ÚZEMNIHO PLANU OBCE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.2.2013

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.1.2013

2012

Stavební povolení Chvalovská zahradní domek Chrášťany

Návrh rozpočtu Krásný Dvůr pro rok 2013

Vyhláška o místním poplatku z komunálního odpadu č.4/2012

Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti č.3/2012

Vyhláška o stanoveni povinností v oblasti údržby veřejné zeleně č.2/2012

Návrh rozpočtu Mikroregionu Radonicko

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 19.12.2012    

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 28.11.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 31.10.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 10,10.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 26.9.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 29.8.201 2

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.7.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 27.6.201 2

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 30.5.2012   

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.4.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 28.3.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 23.2.2012

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRÁSNÝ DVŮR 25.1.2012

 

 

 

 

 

WWW stránky provozuje Vladimír Pěnička

www.pcr.cz

Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již ve 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo, dokončené před rokem 1572. Po bitvě na Bílé hoře získal Krásný Dvůr jako konfiskát Václav Michna z Vacínova, od nějž jej roku 1649 koupil Heřman Černín z Chudenic. Objekt tou dobou upadal, sloužil jako sýpka. O jeho znovuzrození se zasloužil až František Josef Černín, který na počátku 18. století zadal projekt přestavby pražskému architektovi F. M. Kaňkovi. Práce proběhly v letech 1720 - 1725. K zámku již v té době náležela rozlehlá bažantnice. Koncem 18. století bylo zrušeno centrální vnitřní schodiště, rozšířen hlavní sál, změněno několik pokojů a kaple. Byla přistavena vnější schodiště z jižní i severní strany hlavní budovy zámku. Tato etapa ukončila stavební vývoj zámku a uvedla jej do dnešní podoby.

V 80. letech 18. století se uskutečnily i rozsáhlé zásahy do okolí při budování krajinářského parku, tehdejší majitel Jan Rudolf Černín vycházel z koncepce anglické zahrady, ovlivněné myšlenkami romantismu. Krajinné scenérie doplnil množstvím drobných altánků. Jedná se o jeden z nejstarších a největších anglických parků u nás o rozloze téměř 100 ha. Zahradník Födisch vytvořil, po studijním pobytu v Anglii, na Leskovském potoce důmyslný vodní systém napájející pět rybníků a umělý vodopád. Tato osa dnes vytváří spolu s mohutnými stromy původního osázení základ jedinečného parku. Osobitá je zejména novogotická vyhlídková věž, později doplněná o památník polního maršála Karla Schwarzenberga.

Zámek hostil řadu významných osobností, například J. W. Goetha, básníka Theodora Körnera, kněžnu Zaháňskou s knížetem Metternichem a také Josefa Dobrovského. V majetku Černínů zůstal Krásný Dvůr až do okupace, kdy jej obsadili nacisté. Zámek se stává letním sídlem, tehdy říšského ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Od roku 1945 se stal zámek vlastnictvím státu. Většina místností přístupných veřejnosti je vybavena dobovým zařízením s mnoha vzácnými kusy nábytku, porcelánu, obrazů, kamen, původních tapet a cenným souborem kvašových obrazů zámku z počátku 19. století.
Zámek a park v Krásném Dvoře se zalíbil i filmařům, natáčely se zde například filmy Konec starých časů či Jak básníkům chutná život, To horké léto v Marienbadu a několik pohádek.

OTEVÍRACÍ DOBA STÁTNÍHO ZÁMKU 2017

Leden

-

-

Únor

-

-

Březen

-

-

Duben

10:00 - 17:00

sobota, neděle, svátky

Květen

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Červen

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Červenec

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Srpen

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Září

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Říjen

10:00 - 16:00

sobota, neděle, svátky

Listopad

-

-

Prosinec

-

-

 

V měsících dubnu a říjnu prohlídky zámku pro předem objednané skupiny i mimo návštěvní dobu od úterý do pátku.

Prohlídky začínají každou celou hodinu a trvají přibližně 45 minut.

Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby. O svátcích je otevřeno vždy jako v neděli v daném období.

 


 

VSTUPNÉ pro rok 2017

 

Základní vstupné      90,- Kč

(I. i II. okruh)

 

Snížené vstupné       60,- Kč
Rodinné vstupné    240,- Kč

(2 dospělé osoby a až 3 děti do 15 let věku)

 

Děti do 6 let v hromadné výpravě 30,- Kč

 

Snížené vstupné pro:

-      děti od 6 do 15 let

-      studenty do 26 let po předložení platného dokladu o studiu

-      držitele studentské Karty mládeže EURO<26

-   držitele průkazu ISIC

-      invalidy po předložení průkazů ZTP

-      seniory nad 65 let věku.

 

  

Volný vstup:

-      děti do 3 let (mimo hromadné výpravy)

-      zaměstnanci NPÚ + max. 3 rodinní příslušníci

-   držitelé průkazu ICOMOS, ICOM

-   držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky

-      pedagogický doprovod hromadných školních výprav

    (max 2 osoby na jednu skupinu)

- držitelé průkazu ZTP - děti (do 18 let), ZTP/P a průvodcům ZTP/P

- držitelům tzv. volných vstupenek vydaných generálním ředitelstvím NPÚ

- novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu

 

 

Příplatky k základnímu vstupnému

- za provedení mimo návštěvní dobu              50 %  -   120,- Kč

- za provedení mimo sezónu                         100 %  -   160,- Kč

- za cizojazyčný výklad                                   100 %  -  160,- Kč

 

Zapůjčení cizojazyčného textu                        20,- Kč

 

Poplatek za fotografování                             500,- Kč

 

Poplatek za filmování                                 1 000,- Kč

 

 

 

Prohlídky mimo návštěvní dobu a mimo sezónu se uskutečňují pouze na základě písemné objednávky a dle provozních možností správy zámku.

 

Při doprovodných akcích se stanovuje vstupné zvlášť.

 

Vstup do zámeckého parku je bezplatný. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna (II. okruh)
 

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel./fax: 415 210 004, 415 210 036, 724 323 427, 773 761 148

Oficiální stránky státního zámku www.krasny-dvur.cz

Email: krasnydvur@npu.cz

 

 

 Aktualizace 10.7.2017


Více zde: http://www.krasnydvur.cz/

 


 

 

Obec Krásný Dvůr datová schránka - ID: jwmaqq3

OBECNÍ ÚŘAD
KRÁSNÝ DVŮR 117
43972 KRÁSNÝ DVŮR
+420 415 210 020 krasnydvur@iol.cz
Vytvořeno službou Webnode