REKREAČNÍ AREÁL Koupaliště

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ KRÁSNÝ DVŮR

PONDĚLÍ – NEDĚLE : 9 – 20 hodin

 

CENÍK

Koupání : dospělí - 40,-Kč/den

děti - 20,-Kč/den

děti do 6ti let zdarma

Parkování osobního auta – 20,-Kč/den

Sprchy – 20,-Kč/10 min.

Stanování : dospělí – 40,-Kč/den

děti - 15,-Kč/den

stan - 30,-Kč/den

Aktualizaci permanentních vstupenek na 10 vstupů na koupaliště Krásný Dvůr : dospělí –200,-Kč, děti – 100,-Kč

Tel. správce koupaliště 602 256 303

 

 

Lázeňský řád areálu koupaliště Krásný Dvůr :

 1. Koupaliště je otevřeno denně od 9.00 do 20 hodin. V mimořádné situaci ukončení dle rozhodnutí správce areálu.

 2. Vstup do areálu koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. Dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

 3. Do areálu koupaliště a do bazénu není dovolen vstup osobám trpícími vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osobám zahmyzeným, osobám zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a dětem do věku jednoho roku, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 4. Za peníze a cenné předměty správa koupaliště nezodpovídá.

 5. Návštěvníkům, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se doporučuje koupat pouze v prostorách pro neplavce.

 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, jsou povinni nahradit škody a ztráty, které jejich vinou vzniknou.

 7. Za zapůjčení sportovních pomůcek je vybírána záloha 10,-Kč. Při navrácení nepoškozených pomůcek je záloha vrácena. Dojde-li k poškození pomůcky, záloha vrácena není a vystaví se vypůjčiteli doklad o potvrzení příjmu.

 8. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat v prostorách areálu koupaliště mimo provozní dobu není dovoleno s výjimkou stanujících osob a návštěvníků stánku s občerstvením.

 9. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách.

 10. Přání a stížnosti se zapisují do provozní knihy uložené u správce areálu.

 11. Vstupné na celý den ve výši: dospělí . . . . . 40,-Kč

děti . . . . . . . . 20,-Kč

děti do 6ti let zdarma

Telefon: Záchranná služba . . . 155

Policie ČR . . . . . . . . . 158

Hasiči . . . . . . . . . . . . . 150

 

V areálu koupaliště je zakázáno !

 1. Svým jednáním rušit klid ostatních návštěvníků areálu.

 2. Volat o pomoc bez vážných příčin.

 3. Chování, které je v rozporu se zákony ČR.

 4. Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu.

 5. Vzájemně se potápět, vrážet do sebe a vhazovat do vody.

 6. Brát do prostor koupaliště a bazénu skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 7. Brát do areálu koupaliště psy a jiná zvířata.

 8. Přinášet hořlaviny.

 9. Používat vařiče na tuhá nebo plynná paliva mimo vyhrazené místo na stanování a osobám mladším 18ti let.

 10. Provozovat míčové hry mimo určené prostory.

 11. Praní prádla a mytí mýdlem.

 

Závěr :

Správa koupaliště Krásný Dvůr může při naplněné kapacitě koupaliště (cca 500 osob) uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se areál koupaliště uvolní. Provozovatel je povinen dodržovat provozní řád, rovněž návštěvníci musí respektovat ustanovení provozního řádu, jinak budou z prostor areálu vykázáni.

Tento lázeňský řád byl projednán a schválen na jednání Zastupitelstva obce Krásný Dvůr dne 30.5.2012. Aktualizace (bod 7 lázeňského řádu) byla schválena ZO dne 31.7. 2013.

        

Krásný Dvůr

Krásný Dvůr

oBEC KRÁSNÝ DVŮR             Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již v 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo,...
Celý článek

Krásný Dvůr

oBEC KRÁSNÝ DVŮR             Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již v 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo,...
Celý článek

Obec Krásný Dvůr datová schránka - ID: jwmaqq3

OBECNÍ ÚŘAD
KRÁSNÝ DVŮR 117
43972 KRÁSNÝ DVŮR
+420 415 210 020 krasnydvur@iol.cz
Vytvořeno službou Webnode