REKREAČNÍ AREÁL Koupaliště

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ KRÁSNÝ DVŮR

PONDĚLÍ – NEDĚLE : 9 – 20 hodin

 

CENÍK

Koupání : dospělí - 40,-Kč/den

děti - 20,-Kč/den

děti do 6ti let zdarma

Parkování osobního auta – 20,-Kč/den

Sprchy – 20,-Kč/10 min.

Stanování : dospělí – 40,-Kč/den

děti - 15,-Kč/den

stan - 30,-Kč/den

Aktualizaci permanentních vstupenek na 10 vstupů na koupaliště Krásný Dvůr : dospělí –200,-Kč, děti – 100,-Kč

Tel. správce koupaliště 602 256 303

 

 

Lázeňský řád areálu koupaliště Krásný Dvůr :

 1. Koupaliště je otevřeno denně od 9.00 do 20 hodin. V mimořádné situaci ukončení dle rozhodnutí správce areálu.

 2. Vstup do areálu koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. Dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

 3. Do areálu koupaliště a do bazénu není dovolen vstup osobám trpícími vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osobám zahmyzeným, osobám zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a dětem do věku jednoho roku, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 4. Za peníze a cenné předměty správa koupaliště nezodpovídá.

 5. Návštěvníkům, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se doporučuje koupat pouze v prostorách pro neplavce.

 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, jsou povinni nahradit škody a ztráty, které jejich vinou vzniknou.

 7. Za zapůjčení sportovních pomůcek je vybírána záloha 10,-Kč. Při navrácení nepoškozených pomůcek je záloha vrácena. Dojde-li k poškození pomůcky, záloha vrácena není a vystaví se vypůjčiteli doklad o potvrzení příjmu.

 8. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat v prostorách areálu koupaliště mimo provozní dobu není dovoleno s výjimkou stanujících osob a návštěvníků stánku s občerstvením.

 9. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách.

 10. Přání a stížnosti se zapisují do provozní knihy uložené u správce areálu.

 11. Vstupné na celý den ve výši: dospělí . . . . . 40,-Kč

děti . . . . . . . . 20,-Kč

děti do 6ti let zdarma

Telefon: Záchranná služba . . . 155

Policie ČR . . . . . . . . . 158

Hasiči . . . . . . . . . . . . . 150

 

V areálu koupaliště je zakázáno !

 1. Svým jednáním rušit klid ostatních návštěvníků areálu.

 2. Volat o pomoc bez vážných příčin.

 3. Chování, které je v rozporu se zákony ČR.

 4. Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu.

 5. Vzájemně se potápět, vrážet do sebe a vhazovat do vody.

 6. Brát do prostor koupaliště a bazénu skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 7. Brát do areálu koupaliště psy a jiná zvířata.

 8. Přinášet hořlaviny.

 9. Používat vařiče na tuhá nebo plynná paliva mimo vyhrazené místo na stanování a osobám mladším 18ti let.

 10. Provozovat míčové hry mimo určené prostory.

 11. Praní prádla a mytí mýdlem.

 

Závěr :

Správa koupaliště Krásný Dvůr může při naplněné kapacitě koupaliště (cca 500 osob) uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se areál koupaliště uvolní. Provozovatel je povinen dodržovat provozní řád, rovněž návštěvníci musí respektovat ustanovení provozního řádu, jinak budou z prostor areálu vykázáni.

Tento lázeňský řád byl projednán a schválen na jednání Zastupitelstva obce Krásný Dvůr dne 30.5.2012. Aktualizace (bod 7 lázeňského řádu) byla schválena ZO dne 31.7. 2013.

     

 

 

 

 

 

 

 

Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již ve 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo, dokončené před rokem 1572. Po bitvě na Bílé hoře získal Krásný Dvůr jako konfiskát Václav Michna z Vacínova, od nějž jej roku 1649 koupil Heřman Černín z Chudenic. Objekt tou dobou upadal, sloužil jako sýpka. O jeho znovuzrození se zasloužil až František Josef Černín, který na počátku 18. století zadal projekt přestavby pražskému architektovi F. M. Kaňkovi. Práce proběhly v letech 1720 - 1725. K zámku již v té době náležela rozlehlá bažantnice. Koncem 18. století bylo zrušeno centrální vnitřní schodiště, rozšířen hlavní sál, změněno několik pokojů a kaple. Byla přistavena vnější schodiště z jižní i severní strany hlavní budovy zámku. Tato etapa ukončila stavební vývoj zámku a uvedla jej do dnešní podoby.

 

 

V 80. letech 18. století se uskutečnily i rozsáhlé zásahy do okolí při budování krajinářského parku, tehdejší majitel Jan Rudolf Černín vycházel z koncepce anglické zahrady, ovlivněné myšlenkami romantismu. Krajinné scenérie doplnil množstvím drobných altánků. Jedná se o jeden z nejstarších a největších anglických parků u nás o rozloze téměř 100 ha. Zahradník Födisch vytvořil, po studijním pobytu v Anglii, na Leskovském potoce důmyslný vodní systém napájející pět rybníků a umělý vodopád. Tato osa dnes vytváří spolu s mohutnými stromy původního osázení základ jedinečného parku. Osobitá je zejména novogotická vyhlídková věž, později doplněná o památník polního maršála Karla Schwarzenberga.

Zámek hostil řadu významných osobností, například J. W. Goetha, básníka Theodora Körnera, kněžnu Zaháňskou s knížetem Metternichem a také Josefa Dobrovského. V majetku Černínů zůstal Krásný Dvůr až do okupace, kdy jej obsadili nacisté. Zámek se stává letním sídlem, tehdy říšského ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Od roku 1945 se stal zámek vlastnictvím státu. Většina místností přístupných veřejnosti je vybavena dobovým zařízením s mnoha vzácnými kusy nábytku, porcelánu, obrazů, kamen, původních tapet a cenným souborem kvašových obrazů zámku z počátku 19. století.
Zámek a park v Krásném Dvoře se zalíbil i filmařům, natáčely se zde například filmy Konec starých časů či Jak básníkům chutná život, To horké léto v Marienbadu a několik pohádek.

OTEVÍRACÍ DOBA STÁTNÍHO ZÁMKU 2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • délka 45 minut

 • max. 25 osob

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 

 

Leden

-

-

Únor

-

-

Březen

-

-

Duben

10:00 - 16:00

sobota, neděle, svátky

Květen

10:00 - 16:00

denně mimo pondělí

Červen

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Červenec

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Srpen

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Září

10:00 - 16:00

denně mimo pondělí

Říjen

10:00 - 15:00

sobota, neděle, svátky

Listopad

-

-

Prosinec

-

-

VSTUPNÉ

Základní vstupné

 • dospělí 100 Kč

Rodinné vstupné

 • 2 dospělé osoby a až 3 osoby do věku 15 let 270 Kč

Snížené vstupné

 • děti od 6 do 15 let 70 Kč

 • studenti od 15 do 26 let (po předložení karty ISIC, EURO<26, studentského průkazu s fotografií) 70 Kč

 • držitelé průkazu Fond ohrožených dětí 70 Kč

 • držitelé průkazu ZTP - dospělí (nad 18 let) 70 Kč

 • senioři nad 65 let věku 70 Kč

Volný vstup

 • děti do 6 let (mimo hromadné výpravy)

 • držitelé průkazu ZTP - děti (do 18 let), ZTP/P a průvodcům ZTP/P

 • držitelům karet ICOM, ICOMOS, AMG ČR

 • pedagogickému dozoru organizovaných skupin dětí v max. počtu 2 osoby na jednu skupinu

 • držitelům zaměstnaneckých průkazů NPÚ (1 držitel průkazu + max. 3 rodinní příslušníci)

 • držitelům tzv. volných vstupenek vydaných generálním ředitelstvím NPÚ

 • novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu

Organizované skupiny

 • děti do 6 let (na osobu) 20 Kč

 • skupinové vstupné (na osobu) 90 Kč

Výklad v cizím jazyce

 • základní vstupné 200 Kč

 • snížené vstupné 140 Kč

 • rodinné vstupné540 Kč

 • skupinové vstupné (na osobu) 170 Kč

Vstupné mimo návštěvní dobu objektu

 • základní vstupné 200 Kč

 • snížené vstupné 140 Kč

 • základní cizojazyčné vstupné 400 Kč

 • snížené cizojazyčné vstupné 280 Kč

 

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel./fax: 415 210 004, 415 210 036415 210 036, 724 323 427, 773 761 148773 761 148

Oficiální stránky státního zámku www.krasny-dvur.cz

Email: krasnydvur@npu.cz

 

 Aktualizace 1.4.2017

 

 

   

Obec Krásný Dvůr datová schránka - ID: jwmaqq3

OBECNÍ ÚŘAD
KRÁSNÝ DVŮR 117
43972 KRÁSNÝ DVŮR
+420 415 210 020 krasnydvur@iol.cz
Vytvořeno službou Webnode