T ě l o v ý c h o v n á    j e d n o t a     K r á s n ý   D v ů r                                     
p o ř á d á                                    
54.   r o č n í k                                    
J a r n í    b ě h    z á m e c k ý m    p a r k e m                                    
v    K r á s n é m    D v o ř e                                    
" M e m o r i á l    J a r o s l a v a    Š t ů l y "                                    
Rozpis závodu:                                    
Místo a den:      Zámecký park v Krásném Dvoře,    n e d ě l e  3. dubna 2016 od 9.15 hod.                            
Start a cíl:         Brána státního zámku v Krásném Dvoře. Tratě ve zvlněném terénu parku.                             
Přihlášky:         Zasílají oddíly i jednotlivci do 1.4.2016 písemně na adresu:                              
         Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, PSČ  439 72,  e-mail:  krasnydvur@iol.cz                              
         Výjímečně se lze přihlásit ještě 30 min. před startem jednotlivých kategorií.                            
         http://jarni-beh.webnode.cz/                            
Lékařské prohlídky: Za platnou lékařskou prohlídku, ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílající                                      
         organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje.                            
Vklad:    Kategorie dorostenecké a juniorské 30,- Kč, ostatní dospělé kategorie 50,- Kč                            
Kancelář závodu:         Vpravo za zámeckou bránou.                            
Prezentace:                 Od 8.30 hodin před kanceláří závodu.                            
Zahájení závodu:         V 9:15 hodin na nádvoří zámku.                            
Předpis:    Závodí se podle pravidel atletiky. Použití atletických treter povoleno. Minimální počet                            
         startujících v kategorii jsou 3 závodníci. V opačném případě může rozhodnout pořadatel o sloučení nebo zrušení kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni věcnou cenou a diplomem. Vítěz hlavní kategorie obdrží dvě volné vstupenky na  prohlídku zámku.                           
Propozice 2016.xls (3057664)

Více zde: http://jarni-beh.webnode.cz/
 

 

 

FOTKY 50. ROČNÍK BĚHU ZÁMECKÝM PARKEM 1.4.2012

        

Krásný Dvůr

Krásný Dvůr

oBEC KRÁSNÝ DVŮR             Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již v 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo,...
Celý článek

Krásný Dvůr

oBEC KRÁSNÝ DVŮR             Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již v 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo,...
Celý článek

Obec Krásný Dvůr datová schránka - ID: jwmaqq3

OBECNÍ ÚŘAD
KRÁSNÝ DVŮR 117
43972 KRÁSNÝ DVŮR
+420 415 210 020 krasnydvur@iol.cz
Vytvořeno službou Webnode